Luna Curăţeniei

“Viitorul unui om, ca şi al unei lumi, se construieşte, nu se visează.”

Proiectul Aprilie luna curăţeniei se va desfăşura în perioada 1-30 Aprilie, în Oraşul Avrig, zona turistică Valea Avrigului şi localitatea Mârşa

 SCOPUL PROIECTULUI 

 • conştientizarea populaţiei în vederea colectării selective pe cele patru criterii Hârtie/Carton, Metal/Plastic, Sticlă şi Deşeuri Biodegradabile, pentru a fi reciclate.
 • Păstrarea curăţeniei în zona administrativă a oraşului Avrig (domeniul public, zona turistică etc.).
 • Sensibilizarea locuitorilor din Avrig cu privire la mediul înconjurător cu privire la protejarea mediului înconjurător şi la păstrea curăţeniei.
 • răspândirea conceptului de colectare selectivă.

Ce prejudicii pot fi aduse mediului înconjurător, prin amestecarea deşeurilor şi depunerea acestora în  formă amestecată la gropiile ecologice.

Plastic şi metal – Descompunerea naturală a plasticului în mediu înconjurător necesită peste 500 de ani din cauza materialelor care îl alcătuiesc.

Producţia de plastic utilizează 8% din producţia de petrol a globului, la reciclarea unei tone de plastic se economisesc până la 800 tone de petrol brut.

Aluminiul este 100% reciclabil, o doză de aluminiu se degradează în circa 500 de ani.

Hârtie şi carton – Ambalajele din hârtie şi carton sunt obţinute din celuloză, reciclarea lor salvând milioane de copaci anual, este nevoie de un copac de 15 ani pentru a produce 700 de pungi de hârtie, fiecare tonă de hârtie reciclată salvează 17 copaci.

Ambalajul de carton utilizat pentru lapte şi suc este un ambalaj fabricat din hârtie-carton de cea mai bună calitate, conţinând folii protectoare din aluminiu şi material plastic. Luând în considerare calitatea excepţionala a fibrei celulozice din care sunt fabricate aceste ambalaje, colectarea selectivă şi reciclarea lor este deosebit de importantă.

O tonă de hârtie reciclată = 27 kg de noxe mai puţin.

Sticla – Sticla este un material amorf, fără punct de topire definit, şi se poate recicla la infinit fără să îşi piardă din calităţi. Sticla are nevoie de un milion de ani pentru a se descompune în bucăţele mici. Cioburile de sticlă constituie un material de înlocuire a materiilor prime.

O tonă de sticlă topită înseamnă 315 kg de CO2 în atmosferă, prin reciclarea unei sticle se economisesc 1,2 tone de materii prime (sodă, nisip,feldspat).

De aesemenea dorim să dam un exemplu de comportament eco-civic semenilor noştri, care aruncă deşeurile pe jos, cu prea mare uşurinţă.

Încurajăm păstrarea curăţeniei şi în acelaşi timp protecţia mediului şi susţinerea implicării cetăţeniilor şi comunităţii locale pentru a participa activ la păstrarea curăţeniei  în oraş, pe stradă, în parc şi implicit în spaţiile verzi din faţa locuinţei.

BENEFICIARI 

Cetăţenii din oraşul Avrig şi localităţiile aparţinătoare (Mârşa, Bradu Săcădate, Glâmboaca) cât şi a turiştiilor ce campează sau tranzitează zona turistică Valea Avrigului.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Acesta vizează două componente:

 • Distribuirea de pliante cu scopul educaţional, de a informa cetăţenii în vederea colectării selective pe tipuri de deşeuri: Hârtie/Carton, Metal/Plastic, Sticlă şi Deşeuri Biodegradabile în oraşul Avrig şi Mârşa.
 • Colectarea deşeurilor reciclabile aruncate pe domeniul public, în special, pe marginea căilor rutiere, în zonele de picnic, prin parcuri şi alte zone din domeniul public etc.

Pentru aceste activităţi, G.O.A. SA. Avrig pune la dispoziţie  toată logistica, autocompactoare, tractor  şi remorcă, resursă umană, saci menajeri, mănuşi, veste  pe care sunt inscripţionate cele patru categorii de deşeu reciclabil.

ZONE DE DESFăşURARE:

 • Zona Mârşa – În teriorul localităţii şi drumul de legătură Mârşa- Avrig  DJ 105G (marginile drumului);
 • Valea Avrigului – care va fi împărţită în două sectoareşsi anume DJ 105F km 1-7  şi DJ 105F  Km 7 -13;
 • Marginiile centurii ocolitoare a Avrigului (DJ 150F –Str. Stadionului – intersecţie Valea Avrigului);
 • Malurile Râului Avrig între Pod Dj 105G – Podul lui Moise.

PARTICIPANTI:

– 180 de   elevi  ai    Liceului Teoretic Gheorghe „Lazăr din Avrig” şi a Liceului Tehnologic Mârşa însoţiţi de cadre didactice vor desfăşura această activitate în timpul programului şcolar „Şcoala Altfel”, angajaţi din instituţii publice, voluntari şi societăţi comerciale de pe raza administrativă a oraşului Avrig. 

IMPACTUL ŞI REZULTATELE AŞTEPTATE: 

 • Îmbunătăţirea comportamentului civic al cetăţeniilor din oraşului Avrig şi a localităţii Mârşa.
 • Informarea şi încurajarea cetaăţeniilor de a colecta deşeuri selectiv pe cele patru criterii: Hârtie/Carton, Metal/Plastic, Sticlă şi Deşeuri Biodegradabile  în oraşul Avrig şi Mârşa.

Cetăţenii trebuie să cunoască faptul că în prezent fiecare primărie din România, la acest moment este obligată, în baza legii, să colecteze selectiv (Hârtie/Carton, Metal/Plastic, Sticlă) de la populaţie minim 15% din total deşeuri menajere colectate.

Nerealizarea acestui procent se penalizează cu suma de 100 lei/tonă, sume ce trebuiesc achitate din bugetele primăriilor.

Cu aceşti bani, decât să se plătească această penalizare, se pot face lucrări edilitare în localităţi (trotuare, parcuri etc.)