ADI ECO Sibiu

hd2d-4qu7jec6ifps-bevhxAsociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) Eco Sibiu s-a constituit în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localităţilor pe raza de competenţă a unităţilor administrativ – teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional înființării, modernizării și/sau dezvoltării a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco Sibiu este dl.Constantin Şovăială. Organul executiv de conducere al Asociației este Consiliul Director format din Președintele Asociației, precum și șase membri numiți de Adunarea Generală a Asociației, respectiv , Directorul Executiv al Asociației este d-na Claudia Iordănescu.

Membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco Sibiu

Membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco Sibiu sunt reprezentați de cele 63 de Unități Administrativ Teritoriale din județul Sibiu (U.A.T.) și Consiliul Județean Sibiu. Asociaţii declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este interesul general al autorităților locale din județul Sibiu privind:

  • îmbunătăţirea calităţii serviciului de salubrizare, în condiţiile unor tarife şi / sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul poluatorul plăteşte”;
  • atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului înconjurător;
  • creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico – edilitară aferentă serviciului de salubrizare.

Regulamentul, elaborat în baza prevederilor legale în vigoare Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice; Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităților și Ordinul 110/2007 privind elaborarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, are drept scop reglementarea funcționării serviciului de utilitate publică pentru salubrizarea județului Sibiu, realizat în vederea implementării proiectului “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Sibiu.”

Totul despre Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu găsiţi aici.