G.O.A.

Scurt istoric G.O.A.

Societatea a fost înfiinţată în 1998, prin transformarea RAGCL Avrig în Gospodărirea Orăşeneaşcă Avrig SA, cu obiect de activitate furnizare apă potabilă, activitate de canalizare şi activitate de salubrizare.

Activitatea de colectare de deșeuri a început cu un tractor și o remorcă și se făcea doar în orașul Avrig. În 1998, imediat după înfiinţare a fost achiziționată o instalație hidraulică pentru ridicat şi transportat containere, trasă de un tractor.

Până în 2010 societatea și-a păstrat ambele obiecte de activitate, atât cel de colectare a deșeurilor cât și furnizarea serviciilor de apă și canalizare, cu o dezvoltare corespunzătoare a logisticii, în sensul că au mai fost achiziționate noi utilaje.

În 2010, ca urmare a hotărârii consiliului Local Avrig, activitatea de furnizare a serviciilor de apă și canalizare a fost predate către SC Apă-Canal SA Sibiu, la fel și o parte din personal. Din acest moment societatea a rămas doar cu serviciul de colectare de deșeuri în orașul Avrig.

Tot începând cu anul 2010, societatea și-a extins serviciile de colectare de deșeuri și pentru locuitorii din localitățile Turnu Roșu, Cârța, Cârțișoara, Porumbacu și Racoviţa.

Începând cu anul 2013 a fost încheiat un contractul de delegare (încredințare directă) între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Avrig (ADI EECO Avrig), înfiinţată în baza OG 26/2000 şi are în componenţă unităţile administrative Avrig, Porumbacu, Cârţa, Cârişoara, Racoviţa şi Turnu Roşu, acestea fiind reprezentate de care primari.

2010 este și anul în care groapa de gunoi neconformă din Avrig a fost închisă, deșeurile colectate fiind tansportate, începând cu această dată, la depozitul conform de lângă Cristian, la 50 de kilometri de Avrig.

Cu acest contract de delegare societatea nu mai are contracte individuale cu cetăţenii, ci doar cu primăriile din arealul de colectare. Preţurile practicate de societate sunt cele stabilite de Consiliile Locale, conforme cu politica tarifară de la nivel judeţean, la care fiecare unitate administrativă a subscris, acestea majorându-se anual în baza unui grafic stabilit, asemănător cu activitatea de apă-canal.

Societatea GOA, lunar facturează total cantitate de deşeuri colectate de la fiecare primărie şi emite factură pentru acestea, factură care se achită operatorului.

În baza contractului de delegare societatea are exclusuvitate pentru agenţii ecomonici din arealul mai sus-menţionat, aceasta însemnând că aceştia sunt obligaţi să încheie contract doar cu SC GOA SA. Aceste prevederei sunt stipulate atât în Legea 51/2006 a Legea Seviciiilor Comunitare de Utilităţi Publice, cât şi Legea 101/2006 a  Seviciului de Salubrizare a Localităţilor.

https://www.facebook.com/GOAAvrig/