Raport de Gestiune

Raport de gestiune privind rezultatele economico-financiare 2016